Kondycja polskich firm usługowych

Z usług korzystamy codziennie. Są one związane z pracą nieprodukcyjną. Tak jak i produkty, usługi spełniają określone potrzeby konsumentów. Wykonywane są z udziałem klienta, najczęściej w zamiarach zarobkowych. Klientem może być zarówno osoba fizyczna, firma ale też inne podmioty.

Do usług zaliczają się czynności namacalne i niematerialne. Materialne to np. produkcja określonych przedmiotów, sprzedaż, hotele, przewóz, remonty, a niematerialne – doradztwo, ochrona zdrowia, opieka socjalna, działalność sportowa lub reprezentowanie kogoś. Efektem świadczenia usług nie są zasoby pieniężne i fizyczne, a wartości niematerialne typu wiedza, informacje, porady, ulepszenie wyglądu, wigoru, kwalifikacje pracownicze, bezpieczeństwo, zadowolenie.Dzisiaj rozróżniamy sporo różnych zawodów. Człowiek, która pracuje posiada jakiś nabyty zawód. Spośród nich powinnismy wymienić:

• lekarz diagram-1057625-m
• murarz
• fryzjer
• doradca finansowy

Naturalnie to jedynie część zawodów, które mamy możliwość wykonywać ale widnieje ich tak dużo, iż nie sposób wskazać wszystkie. Najwazniejszymi kiedy mowa o istnienie społeczności to: doktor, producent żywności i handlowiec. Zawód zdobywamy w czasie szkoły a posiadamy przez całą karierę.